הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית - כפר סבא - דף הבית
חפש

אישורי בטיחות מוסדות חינוך וציבור

רשימת גני ילדים - אישור כיבוי אש לפתיחת שנת הלימודים תשפ
רשימת בתי ספר- אישור כיבוי אש לפתיחת שנת הלימודים תשפ

הקלד מידע לסינון וצפה בתוצאות של הטבלה אשר נמצא למטה אשר יסתננו לפי המידע שהוקלד
  
  
תיקיה: אבטיחאבטיח
תיקיה: אביבאביב
תיקיה: אגוזאגוז
תיקיה: אגמיתאגמית
תיקיה: אגסאגס
תיקיה: אודםאודם
תיקיה: אורים ותומיםאורים ותומים
תיקיה: אורןאורן
תיקיה: אירוסאירוס
תיקיה: אלהאלה
תיקיה: אלוןאלון
תיקיה: אלמוגןאלמוגן
תיקיה: אמנון ותמראמנון ותמר
תיקיה: אננסאננס
תיקיה: אנפהאנפה
תיקיה: אנקוראנקור
תיקיה: אפיקאפיק
תיקיה: אפרסקאפרסק
תיקיה: ארבלארבל
תיקיה: ארגמןארגמן
תיקיה: ארזארז
תיקיה: אשכוליתאשכולית
תיקיה: אשלאשל
תיקיה: אתרוגאתרוג
תיקיה: בדולחבדולח
תיקיה: בננהבננה
תיקיה: ברבורברבור
תיקיה: ברושברוש
תיקיה: ברקברק
תיקיה: ברקתברקת
תיקיה: גולןגולן
תיקיה: גוריםגורים
תיקיה: גיטרהגיטרה
תיקיה: גלבועגלבוע
תיקיה: גלעדגלעד
תיקיה: גפןגפן
תיקיה: דבשדבש
תיקיה: דגניתדגנית
תיקיה: דובדבןדובדבן
תיקיה: דודאיםדודאים
תיקיה: דוכיפתדוכיפת
תיקיה: דולבדולב
תיקיה: דליהדליה
תיקיה: דפנהדפנה
תיקיה: דקלדקל
תיקיה: דרורדרור
תיקיה: האהבה (סיגלית)האהבה (סיגלית)
תיקיה: הגלילהגליל
תיקיה: הדסהדס
תיקיה: הדרהדר
תיקיה: ההגנהההגנה
תיקיה: הכרםהכרם
תיקיה: הניההניה
תיקיה: הפנינההפנינה
תיקיה: הפרחיםהפרחים
תיקיה: הרדוףהרדוף
תיקיה: השושןהשושן
תיקיה: ורדורד
תיקיה: זיתזית
תיקיה: זמירזמיר
תיקיה: זמרזמר
תיקיה: חוחיתחוחית
תיקיה: חופיתחופית
תיקיה: חינניתחיננית
תיקיה: חליליתחלילית
תיקיה: חמניהחמניה
תיקיה: חסידהחסידה
תיקיה: חצבחצב
תיקיה: חצוצרהחצוצרה
תיקיה: חרובחרוב
תיקיה: חרמוןחרמון
תיקיה: חרציתחרצית
תיקיה: ידידותידידות
תיקיה: יהודה שוגםיהודה שוגם
תיקיה: יהלוםיהלום
תיקיה: יואביואב
תיקיה: יובליובל
תיקיה: יסמיןיסמין
תיקיה: יערהיערה
תיקיה: יערוןיערון
תיקיה: יקינטוןיקינטון
תיקיה: ירדןירדן
תיקיה: כחלכחל
תיקיה: כינורכינור
תיקיה: כלניתכלנית
תיקיה: כפירכפיר
תיקיה: כרכוםכרכום
תיקיה: כרמלכרמל
תיקיה: לבונהלבונה
תיקיה: לוטוסלוטוס
תיקיה: לוטםלוטם
תיקיה: לחןלחן
תיקיה: ליבנהליבנה
תיקיה: לילילילי
תיקיה: לילךלילך
תיקיה: לימוןלימון
תיקיה: לימן טל – גנים אילנות, חיפושית, הפרפריםלימן טל – גנים אילנות, חיפושית, הפרפרים
תיקיה: לשםלשם
תיקיה: מולדתמולדת
תיקיה: מורמור
תיקיה: מירוןמירון
תיקיה: מיתרמיתר
תיקיה: מלוןמלון
תיקיה: מנגומנגו
תיקיה: מנגינהמנגינה
תיקיה: מנדולינהמנדולינה
תיקיה: מעייןמעיין
תיקיה: מפוחיתמפוחית
תיקיה: מצילתייםמצילתיים
תיקיה: מרגניתמרגנית
תיקיה: מרווהמרווה
תיקיה: משמשמשמש
תיקיה: נבלנבל
תיקיה: נופרנופר
תיקיה: נוריתנורית
תיקיה: נחלנחל
תיקיה: נחליאלינחליאלי
תיקיה: ניצניםניצנים
תיקיה: נענענענע
תיקיה: נרקיסנרקיס
תיקיה: סביוןסביון
תיקיה: סביוניםסביונים
תיקיה: סולסול
תיקיה: סופיתסופית
תיקיה: סחלבסחלב
תיקיה: סיגלוןסיגלון
תיקיה: סייפןסייפן
תיקיה: סיתווניתסיתוונית
תיקיה: סלעיתסלעית
תיקיה: סנוניתסנונית
תיקיה: ספירספיר
תיקיה: עגורעגור
תיקיה: עדעדעדעד
תיקיה: עופרעופר
תיקיה: עין התכלתעין התכלת
תיקיה: עינבעינב
תיקיה: עיריתעירית
תיקיה: עפרוניעפרוני
תיקיה: ערבהערבה
תיקיה: פטלפטל
תיקיה: פיקוספיקוס
תיקיה: פלגפלג
תיקיה: פלמינגופלמינגו
תיקיה: פעמוןפעמון
תיקיה: פקאןפקאן
תיקיה: פשושפשוש
תיקיה: צאלוןצאלון
תיקיה: צבעוניצבעוני
תיקיה: צברצבר
תיקיה: צופיתצופית
תיקיה: צוקיתצוקית
תיקיה: צורצור
תיקיה: צלילצליל
תיקיה: צפצפהצפצפה
תיקיה: קוקוסקוקוס
תיקיה: קוקיהקוקיה
תיקיה: קימלקימל
תיקיה: קינמוןקינמון
תיקיה: קנריתקנרית
תיקיה: קקאוקקאו
תיקיה: קשתקשת
תיקיה: רותםרותם
תיקיה: ריחןריחן
תיקיה: רימוןרימון
תיקיה: רינהרינה
תיקיה: רעותרעות
תיקיה: רקפתרקפת
תיקיה: שוהםשוהם
תיקיה: שומרוןשומרון
תיקיה: שחףשחף
תיקיה: שיבולתשיבולת
תיקיה: שיזףשיזף
תיקיה: שיטהשיטה
תיקיה: שירשיר
תיקיה: שלדגשלדג
תיקיה: שקדשקד
תיקיה: שקמהשקמה
תיקיה: שרוןשרון
תיקיה: שרקרקשרקרק
תיקיה: תאנהתאנה
תיקיה: תבורתבור
תיקיה: תדהרתדהר
תיקיה: תוויםתווים
תיקיה: תומרתומר
תיקיה: תותתות
תיקיה: תלתןתלתן
תיקיה: תמירוןתמירון
תיקיה: תמרתמר
תיקיה: תפוזתפוז
תיקיה: תפוחתפוח
אישורי בטיחות מוסדות חינוך וציבור