הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית - כפר סבא - דף הבית
חפש

אישורי בטיחות מוסדות חינוך וציבור

רשימת גני ילדים - אישור כיבוי אש לפתיחת שנת הלימודים תשפ
רשימת בתי ספר- אישור כיבוי אש לפתיחת שנת הלימודים תשפ

* ניתן למיין לפי תאריך ע"י לחיצה על הכותרת "תאריך שינוי"

הקלד מידע לסינון וצפה בתוצאות של הטבלה אשר נמצא למטה אשר יסתננו לפי המידע שהוקלד
  
  
  
תיקיה: אבטיחאבטיח29/08/2018
תיקיה: אביבאביב29/08/2018
תיקיה: אגוזאגוז29/08/2018
תיקיה: אגמיתאגמית29/08/2018
תיקיה: אגסאגס29/08/2018
תיקיה: אודםאודם29/08/2018
תיקיה: אורים ותומיםאורים ותומים29/08/2018
תיקיה: אורןאורן29/08/2018
תיקיה: אירוסאירוס29/08/2018
תיקיה: אלהאלה29/08/2018
תיקיה: אלוןאלון29/08/2018
תיקיה: אלמוגןאלמוגן29/08/2018
תיקיה: אמנון ותמראמנון ותמר29/08/2018
תיקיה: אננסאננס29/08/2018
תיקיה: אנפהאנפה29/08/2018
תיקיה: אנקוראנקור29/08/2018
תיקיה: אפיקאפיק29/08/2018
תיקיה: אפרסקאפרסק29/08/2018
תיקיה: ארבלארבל29/08/2018
תיקיה: ארגמןארגמן29/08/2018
תיקיה: ארזארז29/08/2018
תיקיה: אשכוליתאשכולית29/08/2018
תיקיה: אשלאשל29/08/2018
תיקיה: אתרוגאתרוג29/08/2018
תיקיה: בדולחבדולח29/08/2018
תיקיה: בננהבננה29/08/2018
תיקיה: ברבורברבור29/08/2018
תיקיה: ברושברוש29/08/2018
תיקיה: ברקברק29/08/2018
תיקיה: ברקתברקת29/08/2018
תיקיה: גולןגולן29/08/2018
תיקיה: גוריםגורים29/08/2018
תיקיה: גיטרהגיטרה29/08/2018
תיקיה: גלבועגלבוע29/08/2018
תיקיה: גלעדגלעד29/08/2018
תיקיה: גפןגפן29/08/2018
תיקיה: דבשדבש29/08/2018
תיקיה: דגניתדגנית29/08/2018
תיקיה: דובדבןדובדבן29/08/2018
תיקיה: דודאיםדודאים29/08/2018
תיקיה: דוכיפתדוכיפת29/08/2018
תיקיה: דולבדולב29/08/2018
תיקיה: דליהדליה29/08/2018
תיקיה: דפנהדפנה29/08/2018
תיקיה: דקלדקל29/08/2018
תיקיה: דרורדרור29/08/2018
תיקיה: האהבה (סיגלית)האהבה (סיגלית)29/05/2019
תיקיה: הגלילהגליל29/08/2018
תיקיה: הדסהדס29/08/2018
תיקיה: הדרהדר29/08/2018
תיקיה: ההגנהההגנה29/08/2018
תיקיה: הכרםהכרם29/08/2018
תיקיה: הניההניה29/08/2018
תיקיה: הפנינההפנינה30/08/2018
תיקיה: הפרחיםהפרחים29/08/2018
תיקיה: הרדוףהרדוף29/08/2018
תיקיה: השושןהשושן29/08/2018
תיקיה: ורדורד29/08/2018
תיקיה: זיתזית29/08/2018
תיקיה: זמירזמיר29/08/2018
תיקיה: זמרזמר29/08/2018
תיקיה: חוחיתחוחית29/08/2018
תיקיה: חופיתחופית29/08/2018
תיקיה: חינניתחיננית29/08/2018
תיקיה: חליליתחלילית29/08/2018
תיקיה: חמניהחמניה29/08/2018
תיקיה: חסידהחסידה30/08/2018
תיקיה: חצבחצב30/08/2018
תיקיה: חצוצרהחצוצרה30/08/2018
תיקיה: חרובחרוב30/08/2018
תיקיה: חרמוןחרמון30/08/2018
תיקיה: חרציתחרצית30/08/2018
תיקיה: ידידותידידות30/08/2018
תיקיה: יהודה שוגםיהודה שוגם30/08/2018
תיקיה: יהלוםיהלום30/08/2018
תיקיה: יואביואב28/01/2019
תיקיה: יובליובל17/02/2019
תיקיה: יסמיןיסמין30/08/2018
תיקיה: יערהיערה30/08/2018
תיקיה: יערוןיערון30/08/2018
תיקיה: יקינטוןיקינטון30/08/2018
תיקיה: ירדןירדן30/08/2018
תיקיה: כחלכחל30/08/2018
תיקיה: כינורכינור30/08/2018
תיקיה: כלניתכלנית30/08/2018
תיקיה: כפירכפיר29/08/2019
תיקיה: כרכוםכרכום30/08/2018
תיקיה: כרמלכרמל30/08/2018
תיקיה: לבונהלבונה30/08/2018
תיקיה: לוטוסלוטוס30/08/2018
תיקיה: לוטםלוטם30/08/2018
תיקיה: לחןלחן30/08/2018
תיקיה: ליבנהליבנה30/08/2018
תיקיה: לילילילי19/05/2019
תיקיה: לילךלילך30/08/2018
תיקיה: לימוןלימון30/08/2018
תיקיה: לימן טל – גנים אילנות, חיפושית, הפרפריםלימן טל – גנים אילנות, חיפושית, הפרפרים06/11/2018
תיקיה: לשםלשם30/08/2018
תיקיה: מולדתמולדת30/08/2018
תיקיה: מועדונית דניאלמועדונית דניאל24/01/2019
תיקיה: מורמור30/08/2018
תיקיה: מירוןמירון30/08/2018
תיקיה: מיתרמיתר30/08/2018
תיקיה: מלוןמלון30/08/2018
תיקיה: מנגומנגו30/08/2018
תיקיה: מנגינהמנגינה30/08/2018
תיקיה: מנדולינהמנדולינה30/08/2018
תיקיה: מעייןמעיין30/08/2018
תיקיה: מפוחיתמפוחית30/08/2018
תיקיה: מצילתייםמצילתיים30/08/2018
תיקיה: מרגניתמרגנית30/08/2018
תיקיה: מרווהמרווה30/08/2018
תיקיה: משמשמשמש30/08/2018
תיקיה: נבלנבל30/08/2018
תיקיה: נופרנופר30/08/2018
תיקיה: נוריתנורית30/08/2018
תיקיה: נחלנחל30/08/2018
תיקיה: נחליאלינחליאלי30/08/2018
תיקיה: ניצניםניצנים03/09/2018
תיקיה: נענענענע17/02/2019
תיקיה: נרקיסנרקיס30/08/2018
תיקיה: סביוןסביון30/08/2018
תיקיה: סביוניםסביונים30/08/2018
תיקיה: סולסול30/08/2018
תיקיה: סופיתסופית30/08/2018
תיקיה: סחלבסחלב30/08/2018
תיקיה: סיגלוןסיגלון17/02/2019
תיקיה: סייפןסייפן30/08/2018
תיקיה: סיתווניתסיתוונית30/08/2018
תיקיה: סלעיתסלעית30/08/2018
תיקיה: סנוניתסנונית30/08/2018
תיקיה: ספירספיר30/08/2018
תיקיה: עגורעגור03/09/2018
תיקיה: עדעדעדעד30/08/2018
תיקיה: עופרעופר30/08/2018
תיקיה: עין התכלתעין התכלת30/08/2018
תיקיה: עינבעינב30/08/2018
תיקיה: עיריתעירית30/08/2018
תיקיה: עפרוניעפרוני30/08/2018
תיקיה: ערבהערבה30/08/2018
תיקיה: פטלפטל30/08/2018
תיקיה: פיקוספיקוס03/09/2018
תיקיה: פלגפלג30/08/2018
תיקיה: פלמינגופלמינגו17/02/2019
תיקיה: פעמוןפעמון30/08/2018
תיקיה: פקאןפקאן30/08/2018
תיקיה: פשושפשוש30/08/2018
תיקיה: צאלוןצאלון30/08/2018
תיקיה: צבעוניצבעוני30/08/2018
תיקיה: צברצבר30/08/2018
תיקיה: צופיתצופית30/08/2018
תיקיה: צוקיתצוקית30/08/2018
תיקיה: צורצור30/08/2018
תיקיה: צלילצליל30/08/2018
תיקיה: צפצפהצפצפה30/08/2018
תיקיה: קוקוסקוקוס30/08/2018
תיקיה: קוקיהקוקיה30/08/2018
תיקיה: קימלקימל30/08/2018
תיקיה: קינמוןקינמון30/08/2018
תיקיה: קנריתקנרית30/08/2018
תיקיה: קקאוקקאו30/08/2018
תיקיה: קשתקשת30/08/2018
תיקיה: רותםרותם30/08/2018
תיקיה: ריחןריחן30/08/2018
תיקיה: רימוןרימון30/08/2018
תיקיה: רינהרינה30/08/2018
תיקיה: רעותרעות30/08/2018
תיקיה: רקפתרקפת30/08/2018
תיקיה: שוהםשוהם30/08/2018
תיקיה: שומרוןשומרון30/08/2018
תיקיה: שחףשחף09/10/2018
תיקיה: שיבולתשיבולת30/08/2018
תיקיה: שיזףשיזף30/08/2018
תיקיה: שיטהשיטה30/08/2018
תיקיה: שירשיר30/08/2018
תיקיה: שלדגשלדג30/08/2018
תיקיה: שקדשקד30/08/2018
תיקיה: שקמהשקמה30/08/2018
תיקיה: שרוןשרון30/08/2018
תיקיה: שרקרקשרקרק30/08/2018
תיקיה: תאנהתאנה30/08/2018
תיקיה: תבורתבור30/08/2018
תיקיה: תדהרתדהר30/08/2018
תיקיה: תוויםתווים30/08/2018
תיקיה: תומרתומר30/08/2018
תיקיה: תותתות30/08/2018
תיקיה: תלתןתלתן30/08/2018
תיקיה: תמירוןתמירון30/08/2018
תיקיה: תמרתמר30/08/2018
תיקיה: תפוזתפוז30/08/2018
תיקיה: תפוחתפוח30/08/2018
אישורי בטיחות מוסדות חינוך וציבור